Các dự án gần đây của chúng tôi

Quy trình xây dựng dự án

1. HỌP BÀN

Tổ chức họp bàn kế hoạch xây dựng phát triển dự án

2. LÊN KẾ HOẠCH

Tổng hợp các ý tưởng lập kế hoạch phát triển dự án chi tiết

3. THỰC HIỆN

Xây dựng dự án cần đúng với kế hoạch đề ra.Tránh tình trạng kéo dài

4. KIỂM TRA

Kiểm tra chất lượng thực hiện dự án và đưa ra đánh giá cụ thể

5. PHÂN PHỐI

Thực hiện đưa dự án ra thực hiện trên thị trường

Đánh giá của khách hàng

Nhân viên thiết kế sáng tạo, nhân viên kinh doanh nhiệt tình năng động và giàu kinh nghiệm,

Tommy Tall Boy

Sản phẩm chất lượng tốt giá cả phải chăng, nhân viên bán hàng thân thiện nhiệt tình

Plain Jane

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ISA VIỆT NAM